Κάτω του 5% τα έμμεσα δικαιώματα ψήφου της BlackRock στην Alpha Bank

Η Alpha Bank γνωστοποίησε ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 01.06.2020 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 29.05.2020 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό κάτω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, αφαιρουμένων αυτών που κατέχει το ΤΧΣ.