Ο Στ. Ιωάννου (Εurobank) νέος πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΕΤ

Την προεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), αναλαμβάνει, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Eurobank.

Νέος πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, από τις 12 Ιουνίου 2020, θα αναλάβει ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος, Σταύρος Ιωάννου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.

Οι αλλαγές στη διοίκηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΕΤ θα επικυρωθούν, εντός του Ιουνίου, κατά την τακτική ετήσια γενική συνέλευση της ΕΕΤ που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Αμέσως μετά την πραγματοποίηση της ΓΣ θα αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank AE, και μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος της ΕΕ της ΕΕΤ, καθώς και τα νεοκλεγέντα μέλη αυτής κ. Δημήτριος Κυπαρίσσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Bank και Κωνσταντίνος Κάμαρης, Γενικός Διευθυντής της HSBC.

Τον Μάιο, η ΕΕΤ θα συμμετέχει με εκπροσώπους της στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ΥΠΟΙΚ για το Συνεγγυητικό.