Μίχαλος: Ανάγκη κατάρτισης ενός νέου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης με τρεις βασικούς πυλώνες

«Η περίοδος που διανύουμε είναι πρωτόγνωρη και εξαιρετικά κρίσιμη για τον τόπο. Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που κατάφεραν να διαχειριστούν με επιτυχία το πρώτο κύμα της πανδημίας. Ωστόσο, τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξίσου σημαντική πρόκληση, που λέγεται επανεκκίνηση της οικονομίας” τόνισε ο πρόεδρου  της ΚΕΕ & ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος στο Δ.Σ. του ΕΒΕΑ  παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη

“Η προσπάθεια αυτή θα είναι δύσκολη,” συνέχισε ο κ. Μίχαλος

“Τα μέτρα στήριξης της αγοράς, που έχει λάβει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, ήταν σαφώς προς τη σωστή  κατεύθυνση.

Το ίδιο ισχύει και για το σχέδιο που ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες και που θα έλεγα ότι υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις των επιχειρηματικών φορέων.

Αυτό που αναμένουμε είναι να υλοποιηθεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός χωρίς καθυστερήσεις, αλλά και με ευελιξία για τη λήψη πρόσθετων μέτρων ή τη βελτίωση των υφιστάμενων.

Επίσης, όπως έχουμε επισημάνει, εξίσου απαραίτητη για την επανεκκίνηση της οικονομίας είναι η επιτάχυνση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Όσο μεγαλύτερη κινητοποίηση υπάρξει στο θέμα αυτό, τόσο μικρότερες θα είναι οι επιπτώσεις για τη χώρα, από το μεγάλο κύμα ύφεσης που απειλεί την παγκόσμια οικονομία.

Ωστόσο,  πέρα από τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων στήριξης, είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί άμεσα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Αν θέλουμε η Ελλάδα να έχει στα επόμενα χρόνια πραγματική ανάπτυξη και να αποκτήσει αντοχές απέναντι σε παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις, πρέπει τώρα να κάνουμε πράξη τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Πρέπει τώρα να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις και μέτρα – και βεβαίως να αξιοποιηθούν διαθέσιμοι πόροι και εργαλεία – ώστε να ενισχυθούν δυναμικοί και εξωστρεφείς κλάδοι της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει ήδη καταθέσει την πρότασή της, για την ανάγκη κατάρτισης ενός νέου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης με τρεις βασικούς πυλώνες.

  1. Στήριξη των επιχειρήσεων και της εργασίας
  2. Προσέλκυση επενδύσεων για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών.
  3. Επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος και στην οικονομία.

 

Σε κάθε έναν από αυτούς τους πυλώνες, απαιτείται η εφαρμογή γενναίων παρεμβάσεων, αλλά και δομικών αλλαγών.

Είναι αυτονόητο ότι στη φάση αυτή χρειάζεται στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να διατηρηθεί ο παραγωγικός ιστός και να μη χαθούν θέσεις εργασίας εξαιτίας μιας έκτακτης, εξωγενούς κρίσης.

Όπως είπα και πριν, τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ως τώρα η κυβέρνηση – όπως η επιδότηση του μισθολογικού και η μείωση του φορολογικού κόστους, αλλά και η επιδότηση επιτοκίου για κεφάλαιο κίνησης – είναι θετικά.

Αναμένουμε την εφαρμογή τους και είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε τις απαραίτητες βελτιώσεις και προσθήκες, όπου χρειάζονται.

Όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων: στη διάρκεια των περασμένων μηνών, έγινε μια σημαντική προσπάθεια από το υπουργείο Ανάπτυξης, για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα.

Μια προσπάθεια την οποία ως Επιμελητηριακή Κοινότητα στηρίξαμε.

Αυτή η προσπάθεια πρέπει τώρα να συνεχιστεί, με ακόμη πιο γενναίες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

  • Χρειαζόμαστε κίνητρα για νέες παραγωγικές επενδύσεις σε κλάδους στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα: όπως είναι η υγεία, η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, η πράσινη ενέργεια, η καινοτομία και η τεχνολογία, κ.ά.
  • Πρέπει να αναβαθμίσουμε ποιοτικά και να εμπλουτίσουμε το τουριστικό προϊόν της χώρας, με την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μορφών, όπως ο τουρισμός τρίτης ηλικίας.
  • Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας για την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της κλινικής έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων.
  • Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Πρέπει να επενδύσουμε αποτελεσματικότερα στο γεωργικό τομέα και στην αγροτική μεταποίηση.
  • Πρέπει να ενθαρρύνουμε με κατάλληλα κίνητρα την επιχειρηματική μεγέθυνση, για τη δημιουργία επιχειρήσεων μεγαλύτερου μέσου μεγέθους, με προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε όλους αυτούς τους τομείς. Και είμαστε πρόθυμοι να τις συζητήσουμε περαιτέρω και να συνεργαστούμε με την Πολιτεία, ώστε να μπορέσουν να εξειδικευθούν και να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατό.

Παράλληλα, ζητάμε να προχωρήσει ακόμη ταχύτερα ο ψηφιακός μετασχηματισμό του κράτους και οι διαρθρωτικές αλλαγές σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κ.ά.

Σήμερα, σε όλο τον κόσμο αρχίζει να διαμορφώνεται σταδιακά μια νέα κανονικότητα, η οποία συνοδεύεται από δραματικές μεταβολές στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα η Ελλάδα πρέπει να προσαρμοστεί ταχύτατα, ώστε να μη βρεθεί – για μια ακόμη φορά – ουραγός.

Τους προηγούμενους μήνες, η χώρα κατάφερε δημιουργήσει ένα θετικό πρότυπο.

Έδειξε ότι μπορεί να λειτουργεί με αποφασιστικότητα, με σύνεση, με αποτελεσματικότητα και ομοψυχία.

Με τα ίδια υλικά πρέπει να προχωρήσουμε και στο εξής, για να κερδίσουμε το στοίχημα της επόμενης μέρας.

Το ΕΒΕΑ θα είναι παρόν, υπεύθυνα και εποικοδομητικά, και σε αυτή την προσπάθεια» κατέληξε.