H εικόνα στις τέσσερις ελληνικές τράπεζες όπως την αποτυπώνει η Fitch

Στην επιβεβαίωση της αξιολόγησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Eurobank CCC+, Εθνική CCC+, Alpha Bank CCC+ και Πειραιώς CCC) προχώρησε η Fitch, σημειώνοντας σε έκθεσή της για τον κλάδο ότι αυτό αντανακλά τα ήδη αδύναμα πιστωτικά προφίλ τους και τους πτωτικούς κινδύνους που συνεπάγεται η έλευση της πανδημίας.

Όπως επισημαίνει, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για πιθανή πτωτική υποβάθμιση σχετίζεται με τον αντίκτυπο του κορωνοϊού στην οικονομία.

Ο οίκος προβλέπει ύφεση 8,1% φέτος, μετά τα μέτρα που ελήφθησαν, την παγκόσμια πτώση του ΑΕΠ και δεδομένης της εξάρτησης από τον τουρισμό. Υποστηρίζει ότι θα υπάρξει ανάκαμψη 5,1% το 2021, αλλά η εκτίμηση αυτή ενέχει αβεβαιότητες, δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος ενός δεύτερου κύματος κρουσμάτων ή πιθανή επιστροφή των lockdown τον χειμώνα.

Η εικόνα στις ελληνικές τράπεζες διαμορφώνεται ως εξής:

Εθνική

Το CCC+ αντανακλά την ακόμα αδύναμη ποιότητα ενεργητικού και το υψηλό κεφαλαιακό βάρος από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPEs), αν και στα δύο μέτωπα υπήρξε σημαντική βελτίωση το 2019 και είναι καλύτερα από τον ανταγωνισμό. Η ΕΤΕ κατάφερε να μειώσει τα προβληματικά δάνεια το 2019 κατά 30%, οδηγώντας τον σχετικό δείκτη στο 31% στα τέλη της χρονιάς, σύμφωνα με τη Fitch. Η κάλυψη μέσω προβλέψεων παραμένει μέτρια, στο 53%.

Η Fitch θυμίζει ότι η Εθνική σχεδιάζει να ολοκληρώσει τιτλοποίηση περίπου 6 δισ. ευρώ το 2020, με χρήση του Ηρακλή, όπως και οι άλλες τράπεζες, ωστόσο εκτιμά ότι η συναλλαγή θα καθυστερήσει, καθώς πιστεύει ότι η επενδυτική «όρεξη» θα είναι μικρότερη λόγω της πανδημίας.

Ο δείκτης CET1 και ο συνολικός κεφαλαιακός δείκτης είναι 16% και 16,9% αντίστοιχα, με βάση στοιχεία 2019.

Η κερδοφορία παραμένει αδύναμη και πιθανότατα θα πιεστεί στο δεδομένο οικονομικό περιβάλλον, αν και αυτό αντισταθμίζεται από τα έκτακτα κέρδη λόγω trading, ύψους 800 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Alpha Βank

Το CCC+ αντανακλά την ακόμα αδύναμη ποιότητα ενεργητικού και το μεγάλο κεφαλαιακό βάρος από τα NPEs, που είναι υψηλότερο από κάποιες άλλες τράπεζες. Η τράπεζα κατάφερε να μειώσει τα κόκκινα δάνεια κατά περίπου 15% το 2019, με τον δείκτη να περιορίζεται στο 46% στα τέλη του έτους, έναντι 50% ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Fitch.

Η τράπεζα σχεδιάζει το 2020 τιτλοποίηση 12 δισ. ευρώ με χρήση του «Ηρακλή», κάτι που θα μειώσει τον δείκτη NPEs στο 20%, ωστόσο, ο οίκος θεωρεί ότι η συναλλαγή μπορεί να καθυστερήσει λόγω συγκυρίας.

Η υφιστάμενη αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη την ισχυρότερη κεφαλαιοποίηση έναντι του ανταγωνισμού, με τον δείκτη CET1 και τους συνολικούς κεφαλαιακούς δείκτες στο 17,9% στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Τον Φεβρουάριο προχώρησε στην έκδοση τίτλων αξίας 500 εκατ. ευρώ και ενίσχυσε τον κεφαλαιακό δείκτη στο 19%. Από την άλλη πλευρά, η ικανότητα για εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου παραμένει αδύναμη και πιθανότατα θα πιεστεί.

Πιθανότερος παράγοντας αναβάθμισης θα ήταν μείωση των κεφαλαιακών βαρών από τα προβληματικά δάνεια και ενίσχυση του κεφαλαιακού μαξιλαριού. Θετικό στοιχείο θα ήταν και το να βελτιωθεί η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου μέσω λειτουργικών κερδών.

Πειραιώς

Η αξιολόγηση (CCC) αντανακλά την ιδιαίτερα αδύναμη ποιότητα ενεργητικού και το πολύ υψηλό κεφαλαιακό βάρος από τα προβληματικά δάνεια. Η Πειραιώς κατάφερε να μειώσει τα NPEs κατά περίπου 10% το 2019, με τον δείκτη όμως να βρίσκεται στο 50% στα τέλη της χρονιάς. Η κάλυψη είναι χαμηλή, στο 44%, και αυτό κάνει την τράπεζα ευάλωτη σε πιθανή αποδυνάμωση της αξίας των εγγυήσεων.

Η Πειραιώς ετοιμάζει δύο τιτλοποιήσεις συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ το 2020, με χρήση του «Ηρακλή», και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του δείκτη NPEs στο 35% περίπου. Ωστόσο μπορεί να καθυστερήσουν λόγω της πανδημίας.

Ο δείκτης CET1 και ο συνολικός κεφαλαιακός δείκτης της Πειραιώς βελτιώθηκαν σε 14,1% και 14,9% την περασμένη χρονιά, μέσα από κινήσεις της διοίκησης. Περιελάμβαναν την έκδοση ομολόγου Tier II 400 εκατ. ευρώ τον περασμένο Ιούνιο και τη συμφωνία με Intrum για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Η τράπεζα προχώρησε σε νέα έκδοση τίτλου 500 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας (pro forma) τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 16%.

Η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα βελτιώθηκε το 2019 μέσω της απομόχλευσης και της εισροής καταθέσεων και εμφανίζεται καλύτερη από τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με τη Fitch.

Eurobank

Το CCC+ αντανακλά την ακόμα αδύναμη ποιότητα ενεργητικού και το υψηλό κεφαλαιακό βάρος από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPEs), αν και στα δύο μέτωπα υπήρξε σημαντική βελτίωση το 2019 και έχουν καλύτερη εικόνα από τον ανταγωνισμό, γράφει ο οίκος. Η τράπεζα μείωσε τα προβληματικά δάνεια κατά 20% το 2019 και ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στο 29% από 37%, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του. Η κάλυψη μέσω προβλέψεων παραμένει μέτρια, στο 55%.

Η τράπεζα σκοπεύει να ολοκληρώσει την τιτλοποίηση των 7,5 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2020, κάτι που θα μειώσει τον δείκτη προβληματικών δανείων στο περίπου 15%. Σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια, ο δείκτης CET1 και ο συνολικός κεφαλαιακός δείκτης αυξήθηκε στο 16,7% και 19,2% αντίστοιχα στα τέλη του 2019, εξαιτίας κυρίως της συγχώνευσης με την Grivalia.

Η κερδοφορία έχει ωφεληθεί τα τελευταία χρόνια από τη θετική συνεισφορά διεθνών δραστηριοτήτων, σε αντίθεση με άλλες ελληνικές τράπεζες, αλλά παραμένει αδύναμη και πιθανότατα θα δεχτεί νέες πιέσεις στο σημερινό περιβάλλον.

Η τράπεζα συνέχισε να ενισχύει τη χρηματοδότησή της το 2019 μετά την απομόχλευση και τις ροές καταθέσεων, αλλά παραμένει «ευαίσθητη» στο κλίμα που διαμορφώνεται στις τάξεις των επενδυτών και των καταθετών.