Τράπεζα Πειραιώς: Την 1η Ιουνίου τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2020

Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2020 του Ομίλου, η Τράπεζα Πειραιώς.