Eurobank: Θετικά και αρνητικά μηνύματα στους δείκτες υψηλής συχνότητας το 1ο τρίμηνο 2020

Η δημοσίευση των εθνικών λογαριασμών της Ελλάδας για το 1ο τρίμηνο 2020 (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) είναι προγραμματισμένη για τις 4/6/2020. Στο 4ο τρίμηνο 2019 ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο -0,7% QoQ / 1,0% YoY.
Το εν λόγω αποτέλεσμα οφείλεται στη μείωση των εξαγωγών και στην πτώση της μεταβολής των αποθεμάτων.
Η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις παγίων ενισχύθηκαν με ικανοποιητικούς ρυθμούς, ενώ η δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε οριακά.

Βάσει των δεικτών υψηλής συχνότητας που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, η εικόνα που διαμορφώνεται για την επίδοση της οικονομίας το 1ο τρίμηνο 2020 έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία.
Συγκεκριμένα, η βιομηχανική παραγωγή ανέκαμψε το 1ο τρίμηνο 2020 και οι εξαγωγές εμπορευμάτων – εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και των πλοίων – αυξήθηκαν σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 ο όγκος πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο κατέγραψε υψηλή αύξηση σε ετήσια βάση, ωστόσο σε σχέση με το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2019 σημείωσε κάμψη.
Για το ίδιο διάστημα, ο ρυθμός ενίσχυσης της απασχόλησης (μη-νιαία έρευνα εργατικού δυναμικού) επιβραδύνθηκε.
Στο πεδίο της χορήγησης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, λόγω της ισχυρής πτώσης που καταγράφηκε τον Μάρτιο 2020 (-49,0% ΥοΥ από +10,6% YoY τον Φεβρουάριο 2020 και +10,0% YoY τον Ιανουάριο 2020), ο αριθμός τους μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά -9,5% YoY το 1ο τρίμηνο 2020.
Τέλος, ο πληθωρισμός, βάσει του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), μειώθηκε στο 0,2% YoY τον Μάρτιο 2020, ενώ τον Απρίλιο 2020 πέρασε σε αρνητικό έδαφος (-0,9% YoY, με τον πυρήνα πληθωρισμού ωστόσο να διαμορφώνεται στο 0,0% YoY).

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα μετά τη συρρίκνωση που κατέγραψε στο τέλος του 2019 – αποτέλεσμα το οποίο αποτυπώθηκε στους εθνικούς λογαριασμούς του 4ου τριμήνου 2019 – κινήθηκε ανο-δικά σε τριμηνιαία βάση το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020.
Οι δείκτες παραγωγής στους τομείς των ορυχείων και λατομείων, της μεταποίησης, του ηλεκτρικού ρεύματος και της παροχής νερού ενι-σχύθηκαν κατά 3,2% QoQ, 2,9% QoQ, 6,5% QoQ και 0,9% QoQ αντίστοιχα.
Η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος οφείλεται σε έναν βαθμό στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών.
Στον τομέα της μεταποίησης, η ελληνική οικονομία μαζί με την Εσθονία και την Κροατία είχαν τις καλύτερες επιδόσεις ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28.
Αρνητικοί πρωταγωνιστές ήταν τα κράτη που ανήκουν στον πυρήνα των οικονομιών της Ευρωζώνης.
Αναλυτικά, η μεταποιητική παραγωγή στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Γερμανία μειώθηκε κατά -9,1% QoQ, -6,1% QoQ, -4,9% QoQ και -2,5% QoQ αντίστοιχα.
Το βάθος του εν λόγω αρνητικού αποτελέσματος πηγάζει κυρίως από την παρατήρηση του Μαρτίου 2020, με την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 να οδηγεί σε διψήφια (%) μηνιαία μείωση της παραγωγής στη μεταποίηση (π.χ. -30,6% MoM στην Ιταλί-α).
Στην περίπτωση της Ελλάδας, κλάδοι όπως αυτοί των τροφίμων, των πετρελαιοειδών και των μη με-ταλλικών ορυκτών προϊόντων, δηλαδή τομέων με σχετικά υψηλά μερίδια – ειδικά οι δύο πρώτοι – επί  του συνόλου της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης, αλλά και άλλοι με σχετικά μι-κρότερα μερίδια όπως αυτός των βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμά-των, κινήθηκαν ανοδικά και συνεισέφεραν θετικά στο σύνολο της παραγωγής το 1ο τρίμηνο 2020.
Από την άλλη πλευρά, κλάδοι όπως αυτοί της κατασκευής ειδών ένδυσης και της βιομηχανίας δέρματος κατέγραψαν μεγάλες απώλειες τον Μάρτιο 2020 με αποτέλεσμα να συνεισφέρουν αρνητικά. Βάσει των δύο τελευταίων παρατηρήσεων του πρόδρομου δείκτη PMI μεταποίησης στην Ελλάδα (μεγάλη μη-νιαία μείωση τον Μάρτιο 2020 και τον Απρίλιο 2020), η τρέχουσα υγειονομική κρίση αναμένεται να αποτυπωθεί στα στοιχεία του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής το 2ο τρίμηνο 2020.
Για το 1ο τρίμηνο 2020, η συνεισφορά της εγχώριας βιομηχανίας στον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης φαίνεται πως ήταν θετική.
Εν κατακλείδι, βάσει των δεικτών υψηλής συχνότητας που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, η εικόνα που διαμορφώνεται για την επίδοση της οικονομίας το 1ο τρίμηνο 2020 έχει θετικά και αρνητικά μηνύματα.
Λαμβάνοντας υπ’ οψιν αυτά τα αποτελέσματα, η ελληνική οικονομία δύναται να διαφοροποιη-θεί σε σχέση με την Ευρωζώνη αναφορικά με τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης του 1ου τρίμηνο 2020.
Τα αρνητικά στοιχεία εστιάζονται κυρίως στις παρατηρήσεις του Μαρτίου 2020 (για όποιους δείκτες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) και αποτελούν το πρελούδιο των αρνητικών αποτελεσμάτων που ανα-μένονται στο 2ο και το 3ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους (αρνητική επίδραση στα τουριστικά έσοδα κ.α.).