Alpha Bank: Έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων εξασφαλίζοντας άμεση ρευστότητα με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Στην έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων δίνει έμφαση η Alpha Bank, τονίζοντας ότι εθνική αποστολή αποτελεί η επαναφορά της οικονομίας στην κανονικότητα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα, παρέχοντας στις επιχειρήσεις ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, ουσιαστικές διευκολύνσεις, και γρήγορη και ασφαλή εξυπηρέτηση, η Alpha Bank στηρίζει έμπρακτα την εθνική προσπάθεια για επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Η στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και η επιστροφή της οικονομίας σε συνθήκες κανονικότητας αποτελεί εθνική αποστολή κατά την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, τονίζουν στελέχη της τράπεζας. Όπως οφείλει κάθε σύγχρονος και υπεύθυνος τραπεζικός οργανισμός, η Alpha Bank τοποθετεί την ανάκαμψη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην κορυφή των προτεραιοτήτων της και μεριμνά συστηματικά, προκειμένου να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων.

‘Αμεση ρευστότητα με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Για τη στήριξη των επιχειρήσεων και τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του Covid-19 στην ελληνική οικονομία, η τράπεζα διαθέτει στους επιχειρηματίες πελάτες της νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους, σε συνεργασία με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

Διευρύνοντας τη συμφωνία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -ΤΕΠΙΧ ΙΙ», η Alpha Bank εξασφάλισε μεταξύ άλλων, άμεση ρευστότητα με 100% άτοκη χρηματοδότηση από την ΕΑΤ για τα πρώτα δύο χρόνια και 40% μειωμένο επιτόκιο για τα υπόλοιπα 3 χρόνια, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας. Ήδη έχει εγκριθεί μεγάλος αριθμός δανείων, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς.

Επιπλέον, σύντομα θα είναι διαθέσιμα και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσω άλλων εγγυοδοτικών προγραμμάτων, σε όλους τους επιχειρηματίες πελάτες της τράπεζας που έχουν πληγεί άμεσα ή έμμεσα από την πανδημία, καθώς οι σχετικές συμφωνίες αναμένεται να υπογραφούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα:

* Το πρόγραμμα εγγύησης δανείων επιχειρήσεων του Ταμείου Εγγυοδοσίας COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας προβλέπει χορήγηση εγγυήσεων σε νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης για μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και μεγάλες επιχειρήσεις.

* Το πρόγραμμα COSME COViD-19 Sub-window προβλέπει παροχή χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης έως 150.000 ευρώ με εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

* Το εγγυοδοτικό πρόγραμμα μικροπιστώσεων “ΕaSI” απευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες και προβλέπει παροχή μικροπιστώσεων έως 25.000 ευρώ για κάλυψη δαπανών ίδρυσης και ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης ειδικά για επιχειρήσεις

Η τράπεζα, όπως αναφέρει στο ενημερωτικό της σημείωμα, προσφέρει απλές διαδικασίες, γρήγορες και ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές και σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας με εξειδικευμένους συμβούλους. Μάλιστα, δημιούργησε στο alpha.gr και μία ψηφιακή πλατφόρμα αποκλειστικά για επιχειρήσεις.

Με την ανανεωμένη online πλατφόρμα, η Alpha Bank παρέχει προσωποποιημένη και άμεση εξυπηρέτηση και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών αναγκών των πελατών της, αξιοποιώντας τόσο τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, όσο και τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής – στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά στη σημερινή δύσκολη συγκυρία.

Μεταξύ άλλων, οι επιχειρηματίες πελάτες της τράπεζας μπορούν ακόμη και να προγραμματίσουν βιντεοκλήσεις με τα εξειδικευμένα στελέχη της Alpha Bank, τα οποία θα τους ενημερώσουν υπεύθυνα και θα τους προτείνουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Οι πελάτες καλούνται να καταγράψουν σύντομα, σε μία εύχρηστη φόρμα επικοινωνίας, το ζήτημα που τους απασχολεί και να επιλέξουν οι ίδιοι τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας με τους ανθρώπους της Alpha Bank (βιντεοκλήση, τηλεφωνική συνομιλία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία). Η δυνατότητα αυτή δόθηκε στους πελάτες από την αρχή της εφαρμογής των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, προκειμένου να αποφεύγεται επίσκεψη στο κατάστημα, ή τυχόν αναμονή στο τηλεφωνικό κέντρο.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, η τράπεζα προσφέρει στις επιχειρήσεις όλες τις λύσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται, όπως online ανανέωση νομιμοποιητικών εγγράφων, Alpha e-commerce, Αlpha Mass Payments, Global Cash Management και Αlpha International Trade, Alpha e-statements Επιχειρήσεων, εργαλείο δημιουργίας αρχείων συναλλαγών κ.ά.

Επιπλέον, το myAlpha Web για επιχειρήσεις, διασφαλίζει την πραγματοποίηση μεγάλου εύρους τραπεζικών συναλλαγών με άνεση και ασφάλεια, ενώ σύντομα θα είναι πλήρως ανανεωμένο, ακόμη πιο εύχρηστο και ασφαλές, στη διάθεση των πελατών της τράπεζας.

Ουσιαστικές διευκολύνσεις και ευέλικτες λύσεις για ενήμερους οφειλέτες

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι από την πρώτη στιγμή της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, η Alpha Bank παρέχει ουσιαστική στήριξη στους επιχειρηματίες πελάτες της που πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από την πανδημία του κορονοϊού, με σημαντικές διευκολύνσεις και ευέλικτες λύσεις, που περιλαμβάνουν την επιδότηση τόκων επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων, την αναστολή δόσεων ενήμερων δανείων και την παράταση των προθεσμιών αξιογράφων.

Ειδικότερα όσον αφορά στην αναστολή των δόσεων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, υπενθυμίζεται ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις που υπέβαλαν σχετική αίτηση για ένταξη στην ευνοϊκή ρύθμιση, η καταβολή των δόσεων έχει ανασταλεί έως και τις 30.9.20. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που πλήττονται άμεσα η έμμεσα από την κρίση και έχουν ενήμερες οφειλές στην τράπεζα έως και τις 31.12.2019, η Alpha Bank, όπως ανακοίνωσε στις 30.3.2020, έδωσε στους ενδιαφερόμενους πελάτες τη δυνατότητα μετάθεσης της καταβολής μέρους ή του συνόλου των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) της περιόδου 1.3.2020 έως 30.9.2020, στη λήξη του δανείου τους, ενώ για δάνεια που λήγουν πριν από τις 30.9.2020, δόθηκε η δυνατότητα παράτασης της λήξης έως και για εννέα μήνες, χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων του δανείου.