Σχολεία: Με τους μισούς μαθητές τα σχολικά λεωφορεία – Όλες οι αλλαγές

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπου ορίζεται πως θα γίνεται η μετακίνηση των μαθητών μετά τη μερική άρση των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Βασικό μέτρο της απόφασης είναι ότι πλέον στα σχολικά λεωφορεία θα επιβιβάζονται μόνο οι μισοί μαθητές ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις.

Σύμφωνα με αυτή,  στα σχολικά λεωφορεία θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να τηρούνται οι αποστάσεις, κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου θα αντιστοιχεί σε έναν μαθητή άρα θα επιτυγχάνεται το ήμισυ της πληρότητας, τα οχήματα θα απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, ενώ όσον αφορά στη μάσκα θα μπορούν να φορούν οι οδηγοί, συνοδοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές.

Η ΚΥΑ περιλαμβάνει και τροποποίηση των μέτρων προστασίας σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας και  ιδιωτικής χρήσης, όπου μεταξύ άλλων επιτρέπεται η μεταφορά δύο  επιβατών, πλέον του οδηγού. Συγκεκριμένα, τα μέτρα προστασίας για τη μετακίνηση των μαθητών, όπου η χρήση μάσκας είναι προαιρετική, περιλαμβάνουν τα εξής:

α) Κατά τη μετακίνηση των μαθητών λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.

β) Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε συνολικά να επιτυγχάνεται το ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.

γ) Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1% (διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης), ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.

Επιπλέον, οδηγοί οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.

Ειδικά για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν καθίσματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των μέτρων.