ΕΚΤ: Μειώθηκε το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων στην ευρωζώνη

Μειώθηκε τον Μάρτιο το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού για να νέα επιχειρηματικά δάνεια υποχώρησε κατά 6 μονάδες βάσης στο 1,46%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για νέα στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά διατηρήθηκε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος στο 1,39%.

Τον ίδιο μήνα, το σύνθετο επιτόκιο στην Ευρωζώνη για νέες προθεσμιακές καταθέσεις από επιχειρήσεις παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο -0,07%, ενώ και το επιτόκιο για καταθέσεις μίας ημέρας έμεινε αμετάβλητο στο 0,00%.

Το σύνθετο επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων από τα νοικοκυριά παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο 0,34%, όπως παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,02% και το επιτόκιο για καταθέσεις μίας ημέρας από τα νοικοκυριά.