Τεχνική Ολυμπιακή: Γνωστοποίηση μεταβολής προϊσταμένου λογιστηρίου

Η εταιρεία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.”, ανακοινώνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των εταιρειών του Ομίλου της απεφάσισαν ομόφωνα στις 29.04.2020 να αναθέσουν καθήκοντα Προϊσταμένου Λογιστηρίου σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου στην κ. Ελένη Νικολοπούλου (Λογιστή – Φοροτεχνικό Α τάξεως) από 01.05.2020 σε αντικατάσταση του κ. Λάμπρου Αντίοχου, ο οποίος θα αποχωρήσει την 30.04.2020.