ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια – Έτοιμη να αυξήσει το QE

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε την μείωση του επιτοκίου στο TLTRO (ΙΙΙ). Ειδικότερα, το Δ.Σ. αποφάσισε να μειώσει το επιτόκιο για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021 στις 50 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος που θα επικρατούν την ίδια περίοδο.

Επιπλέον, αποφάσισε μια νέα σειρά μη στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης για την πανδημία (PELTRO), ένα πρόγραμμα που θα διεξαχθεί για την υποστήριξη των συνθηκών ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ και θα συμβάλει στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των χρηματαγορών παρέχοντας αποτελεσματική ρευστότητα.

Τα PELTRO περιλαμβάνουν επτά επιπλέον πράξεις αναχρηματοδότησης με έναρξη από το Μάιο του 2020 και ωρίμανση με κλιμακωτή σειρά μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2021.

Θα διενεργούνται μέσω δημοπρασίας σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή, με επιτόκιο που είναι 25 μονάδες βάσης χαμηλότερο του μέσου επιτοκίου στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης.

Αναφορικά με το πρόγραμμα (PEPP), το Διοικητικό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του PEPP έως ότου κρίνει ότι η φάση κρίσης του κορωνοϊού έχει τελειώσει, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η κεντρική τράπεζα σημειώνει ότι είναι έτοιμη να αυξήσει το QE, αν χρειαστεί. Ενώ η προσοχή τώρα στρέφεται στη συνέντευξη Τύπου της Κριστίν Λαγκάρντ.

To Live της συνέντευξης: