Η Εθνική Τράπεζα νέο Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος του οίκου εκκαθάρισης European Commodity Clearing

Ο οίκος εκκαθάρισης European Commodity Clearing (ECC) καλωσορίζει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), με έδρα την Αθήνα, ως νέο Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος. Η ΕΤΕ έλαβε άδεια γενικού εκκαθαριστή και συνεπώς είναι σε θέση τώρα να προσφέρει υπηρεσίες εκκαθάρισης σε ευρώ για όλα τα προϊόντα και τις αγορές που η εκκαθάρισή τους γίνεται μέσω του ECC.

Η Εθνική Τράπεζα συμβάλλει σημαντικά στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και του οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού της χώρας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες ιδιωτών και εταιρικών πελατών, καθώς διαχειρίζεται το ένα τέταρτο της  τραπεζικής αγοράς στην Ελλάδα.

Διαχρονικά η Εθνική Τράπεζα αποτελεί σταθερά τον βασικό πυλώνα χρηματοδότησης μεγάλων ενεργειακών έργων στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις στρατηγικές της λύσεις. “Ως εκ τούτου, με μεγάλη ικανοποίηση η Εθνική Τράπεζα γίνεται Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος του ECC. Πλέον είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια πλήρη γκάμα προϊόντων ενέργειας, φυσικού αερίου και εκπομπών στις αγορές στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και υπηρεσίες εκκαθάρισης για μη εκκαθαριστικά μέλη στην Ελλάδα. Η ΕΤΕ είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που προσφέρει στα μέλη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (European Energy Exchange: “EEX”) υπηρεσίες από μία πηγή. Μάλιστα, η συμμετοχή μας στο ECC υπηρετεί πλήρως το όραμά μας να κατακτήσουμε ηγετική θέση στις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα και να αναδειχθεί η ΕΤΕ ως η “Ελληνική Ενεργειακή Τράπεζα”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ.

“Αναμένουμε με ανυπομονησία τη συνεργασία μας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος”, σχολιάζει ο Δρ Thomas Siegl, Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων του ECC. “Η Εθνική Τράπεζα είναι το πρώτο εκκαθαριστικό μέλος μας στην Ελλάδα και η συμμετοχή της θα διευκολύνει και άλλους πελάτες στη χώρα να αποκτήσουν πρόσβαση στο εκτεταμένο μας δίκτυο συναλλασσομένων, καθώς και σε ένα διευρυμένο φάσμα τυποποιημένων, εκκαθαρισμένων ενεργειακών και βασικών προϊόντων, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ρευστότητας και της ασφάλειας της ελληνικής αγοράς ενέργειας”.

Με την ένταξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, οι τράπεζες εκκαθάρισης που συνδέονται με το ECC είναι συνολικά 28, δηλαδή 27 στην Ευρώπη και μία στις ΗΠΑ.