Δωρεά στο «Σωτηρία» από τον ιδρυτή και πρόεδρο της διαΝΕΟσις

Στη δωρεά βρογχοσκοπικού εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για τα εργαστήρια του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία» προχώρησε ο ιδρυτής και πρόεδρος της διαΝΕΟσις, Δημήτρης Δασκαλόπουλος. Αναλυτικά, η δωρεά περιλαμβάνει:

Α. Για το Κεντρικό Βρογχολογικό Εργαστήριο «Χρίστος Γκάγκας», Σύστημα Ενδοσκοπικής Υπερηχοτομογραφίας αποτελούμενο από:

1. Υψηλής τεχνολογίας κεντρική μονάδα υπέρηχων ενδοσκοπικής πνευμονολογικής χρήσης με ενσωματωμένη τεχνική Compound. Περιλαμβάνει κατάλληλα συνδετικά καλώδια, εξαρτήματα και αναβαθμίσεις για τη σύνδεση με το προσφερόμενο Βίντεο Βρογχοσκόπιο Υπερήχων, καθώς και με τον ήδη υπάρχοντα βίντεο ενδοσκοπικό εξοπλισμό του Βρογχολογικού Εργαστηρίου.

2. Ψηφιακό βίντεο-επεξεργαστή εικόνας τεχνολογίας Full HD, με τεχνολογία οπτικής χρωμοενδοσκόπησης NBI (Narrow Band Imaging), πλήρως συμβατό με τα ήδη υπάρχοντα βίντεο βρογχοσκόπια του τμήματος, καθώς και τον λοιπό εξοπλισμό του εργαστηρίου.

3. Πηγή ψυχρού φωτισμού 300 Watt Xenon με τεχνολογία οπτικής χρωμοενδοσκόπησης NBI (Narrow Band Imaging), πλήρως συμβατή με τα ήδη υπάρχοντα βίντεο βρογχοσκόπια του τμήματος, καθώς και τον λοιπό εξοπλισμό του εργαστηρίου.

4. Νέας τεχνολογίας βίντεο-βρογχοσκόπιο υπέρηχων επεμβατικού τύπου, με δυνατότητα λήψης βιοψιών, πλήρως συμβατό με τον ήδη υπάρχοντα ενδοσκοπικό εξοπλισμό υπέρηχων του εργαστηρίου.

5. Νέας τεχνολογίας εύκαμπτο βίντεο-βρογχοσκόπιο τεχνολογίας Full HD.

6. Βίντεο βρογχοσκόπιο υψηλής ανάλυσης Full HD ENDOSCOPY επεμβατικού τύπου.

Β. Για το Βρογχολογικό Εργαστήριο της 4ης Πνευμονολογικής Κλινικής – Κτίριο 300 Ανδρών, Σύστημα Ενδοσκοπικής Υπερηχοτομογραφίας αποτελούμενο από:

1. Ψηφιακό βίντεο-επεξεργαστή εικόνας τεχνολογίας Full ΗD, πλήρως συμβατό με τα ήδη υπάρχοντα βίντεο βρογχοσκόπια του τμήματος, καθώς και τον λοιπό εξοπλισμό του εργαστηρίου.

2. Πηγή ψυχρού φωτισμού 300 Watt Xenon με τεχνολογία οπτικής χρωμοενδοσκόπησης NBI (Narrow Band Imaging), πλήρως συμβατή με τα ήδη υπάρχοντα βίντεο βρογχοσκόπια του τμήματος, καθώς και τον λοιπό εξοπλισμό του εργαστήριου.

3. Υψηλής τεχνολογίας κεντρική μονάδα υπερήχων ενδοσκοπικής πνευμονολογικής χρήσης, με ενσωματωμένη τεχνική Compound, πλήρως συμβατή με τον ήδη υπάρχοντα βίντεο ενδοσκοπικό εξοπλισμό της 4ης Πνευμονολογικής Κλινικής.

4. Νέας τεχνολογίας βίντεο-βρογχοσκόπιο υπερήχων επεμβατικού τύπου με δυνατότητα λήψης βιοψιών, πλήρως συμβατό με τον ήδη υπάρχοντα βίντεο ενδοσκοπικό εξοπλισμό της 4ης Πνευμονολογικής Κλινικής.

5. Βίντεο βρογχοσκόπιο υψηλής ανάλυσης Full HD ENDOSCOPY επεμβατικού τύπου.