ΤΑΡ: Διαθέτει €1,5 εκατ. προς υποστήριξη των υγειονομικών υπηρεσιών σε Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία

Στον ΤΑΡ η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν βασική προτεραιότητα, ενώ έχουμε επίσης δεσμευθεί να συμβάλλουμε στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των κοινοτήτων κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, και στις τρεις χώρες φιλοξενούσες χώρες. Για το σκοπό αυτό, ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) θα διαθέσει συνολικά 1,5 εκατ. ευρώ για να υποστηρίξει το έργο των υγειονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία κατά της πανδημίας του COVID-19.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΡ, Luca Schieppati, δήλωσε σχετικά: «Ο COVID-19 και οι επιπτώσεις του διαμορφώνουν μία δύσκολη πραγματικότητα για όλους μας. Στον ΤΑΡ παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και συνεισφέρουμε στην αποτροπή της περαιτέρω διασποράς του ιού, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες των υγειονομικών αρχών κι εφαρμόζοντας σειρά μέτρων. Παράλληλα, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες που μας φιλοξενούν».

«Ο ΤΑΡ βρίσκεται σε στενή επικοινωνία και συνεργασία με τις υγειονομικές υπηρεσίες των χωρών που φιλοξενούν τον αγωγό, ώστε να στηρίξει το έργο τους. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχουμε από την πλευρά μας στον αγώνα κατά του COVID-19 προσφέροντας, με την πλήρη υποστήριξη των μετόχων μας, 1,5 εκατ. ευρώ – δηλαδή 500.000 ευρώ σε κάθε φιλοξενούσα χώρα. Το ποσό αυτό πρόκειται να διατεθεί για την προμήθεια εξειδικευμένου νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας, φαρμάκων κλπ.,  σύμφωνα με τις ανάγκες των αρμόδιων υπηρεσιών», πρόσθεσε ο κ. Schieppati.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τις εργολήπτριες εταιρείες μας Bonatti και J&P Avax,ο ΤΑΡ προσέφερε σε κοινότητες της Βόρειας Ελλάδας δύο οικίσκους τύπου isobox. Πρόκειται για προκατασκευασμένα συστήματα στέγασης που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αγωγού και τα οποία παραδόθηκαν στους Δήμους Καστοριάς και Άργος Ορεστικού, για να αξιοποιηθούν ως επικουρικές ιατρικές εγκαταστάσεις. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υποστηρίξει τις προσπάθειες των τοπικών υγειονομικών υπηρεσιών να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες υποχρεώσεις τους στην περιοχές αυτές.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την αμέριστη ευγνωμοσύνη μας στις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν τη δημόσια υγεία ή εργάζονται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά και την ελπίδα μας ότι αυτή η προσφορά θα ενισχύσει τον καθημερινό τους αγώνα κατά της πανδημίας.

Από πλευράς μας, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του COVID-19, εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες των υγειονομικών αρχών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, διατηρώντας πάντα ως βασική μας προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια.