ΟΕΕ: Δικαιούχοι της «Επιταγής Κατάρτισης» των 600 ευρώ λογιστές και φοροτεχνικοί

Οι ενεργοί λογιστές – φοροτεχνικοί, με την ιδιότητα του εταίρου σε νομικό πρόσωπο, και όλοι πλέον οι οικονομολόγοι είναι δικαιούχοι στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, στο πλαίσιο της δράσης της ενίσχυσης των επιστημόνων.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ανακοινώνει πως το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έκανε δεκτό το αίτημά του και εντάσσει ως δικαιούχους, στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης και όλους τους λογιστές – φοροτεχνικούς, που ασκούν το επάγγελμα μέσω της συμμετοχής τους σε νομικά πρόσωπα.

Επίσης, έγινε δεκτό και το αίτημα του Φορέα, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 600€ και οι ΚΑΔ που είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος και δεν είχαν μέχρι σήμερα ενταχθεί.

Από σήμερα και οι ενεργοί λογιστές – φοροτεχνικοί, με την ιδιότητα του εταίρου σε νομικό πρόσωπο, και όλοι πλέον οι οικονομολόγοι είναι δικαιούχοι της “Επιταγής Κατάρτισης των 600€”, στο πλαίσιο  της δράσης της ενίσχυσης των επιστημόνων, με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας τους.