Ικτίνος: Σε θέση να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και να ανταπεξέλθει στην κρίση

Η Εταιρεία «ΙΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ », με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μετόχους, στους εργαζόμενους, στους πελάτες της αλλά και σε όλους τους συνεργάτες της, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με την εξάπλωση του COVID-19 στη χώρα μας  και έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας και προφύλαξης από τον κορωνοϊό και την αποφυγή και περιορισμό εξάπλωσης του, με στόχο τη την προστασία των εργαζομένων και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας γενικότερα.
Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Για ένα ιδιαίτερα εξαγωγικό προϊόν, όπως το ελληνικό μάρμαρο, οι επιπτώσεις από την παγκόσμια κρίση αποτελεί πηγή κινδύνου, και αναμένεται να επηρεάσει τον τζίρο του 2020.
H Κίνα δεν είναι πια το επίκεντρο της πανδημίας, όπως ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2020, αυτό όμως δε σημαίνει πως οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρα κυλούν αρμονικά, καθώς τα εργοστάσια τώρα ανακάμπτουν.
Οι πωλήσεις  προς την Κίνα  στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν αισθητά μειωμένες, ενώ κάμψη αναμένεται και στο 2ο τρίμηνο  του έτους.
Ανάκαμψη προβλέπεται το β εξάμηνο του 2020.
Σημειώνεται ότι το 96% των πωλήσεων της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού, ενώ πάνω από το 50% των εξαγωγών κατευθύνονται στην Κίνα.
Σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές της εταιρείας κατέχουν οι ΗΠΑ, οι χώρες του αραβικού κόλπου αλλά και η Ευρώπη.
Συνεπώς η μεταφορά της πανδημίας στις χώρες αυτές  αλλάζει τα δεδομένα για την εταιρεία, για άγνωστο προς το παρόν διάστημα.
Η εταιρεία για τις πρώτες 45 ημέρες του 2020 είχε μια αύξηση του κύκλου εργασιών 24%. Μετά όμως από την εξάπλωση του COVID-19 υπήρξε μείωση του τζίρου κατά 40% καταλήγοντας να κλείσει το α τρίμηνο του 2020  με μια υποχώρηση του κύκλου εργασιών κατά 22%.
Το περιβάλλον αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπει ιδιαίτερα ασφαλείς προβλέψεις για το μέλλον καθώς δεν είναι γνωστό πότε θα επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς.
Η εταιρεία έχει αυτή την στιγμή τα ταμειακά διαθέσιμα και τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία – γραμμές χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα και είναι σε θέση να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας,  και να ανταπεξέλθει στην παγκόσμια κρίση.