ΕΒΖ: Πρόσκληση για μίσθωση των μονάδων σε Πλατύ Ημαθίας και Σέρρες

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση των εργοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεών της στο Πλατύ Ημαθίας και στις Σέρρες αποκλειστικά για τους σκοπούς της παραγωγής, τυποποίησης και αποθήκευσης ζάχαρης, αρχής γενομένης από την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο (καμπάνια 2019).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής στην παραπάνω διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην ιστοσελίδα της ΕΒΖ Α.Ε. (www.ebz.gr) τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.