Εθνική Τράπεζα: Νέος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO) ο Χρ. Χριστοδούλου

O κ. Χρίστος Χριστοδούλου, έως τώρα Διευθύνων Σύμβουλος της κυπριακής θυγατρικής της, ΕΤΕ Κύπρου Λτδ, τοποθετείται νέος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου (CFO).
Ο κ. Χριστοδούλου θα διαδεχθεί τον κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ακίνητης Περιουσίας.