Τράπεζα Πειραιώς: Επιστρέφει η εμπιστοσύνη – Φιλόδοξοι αλλά επιτεύξιμοι οι στόχοι για το 2019

Οι στόχοι της Τράπεζας Πειραιώς για το 2019 είναι φιλόδοξοι αλλά επιτεύξιμοι, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου, από το βήμα της σημερινής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου, η πορεία αποκατάστασης της κερδοφορίας εξελίσσεται ομαλά, κάτι που επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι η Τράπεζα Πειραιώς πέρασε σε θετικό έδαφος το 2018.

«Η εμπιστοσύνη επιστρέφει σταδιακά στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, γεγονός που αποδεικνύεται από την επιστροφή των καταθέσεων, τον μηδενισμό του ELA και την επιστροφή στις αγορές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς .

«Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υποχώρησαν σε 27 δισ. το 2018 από 33 δισ. το 2017. Οι στόχοι για τη μείωση των NPEs έναντι του SSM επιτεύχθηκαν», τόνισε ο CEO της τράπεζας.

Κινούμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για τους 30.000 μετόχους, τους 5.000.000 πελάτες μας και τους 12.000 εργαζομένους μας», υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου, η πορεία αποκατάστασης της κερδοφορίας εξελίσσεται ομαλά, κάτι που επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι η Τράπεζα Πειραιώς πέρασε σε θετικό έδαφος το 2018.

Στους άμεσους στόχους της τράπεζας είναι:

* Να ενισχυθούν οι πηγές εσόδων για τη διατήρηση της κερδοφορίας.

* Να βελτιωθεί το ενεργητικό της τράπεζας  μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μέχρι το 2021.

* Να ενισχυθεί η κεφαλαιακή βάση της τράπεζας.

* Η Τράπεζα Πειραιώς να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης από την Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία αναφέρθηκε στην ομιλία του και ο πρόεδρος κ. Γ. Χαντζηνικολάου, υπογραμμίζοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που υπήρξε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο δυναμικό της τράπεζας, τονίζοντας ότι ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς αριθμεί σήμερα 30.000 μετόχους, 5 εκατ. πελάτες και 12.000 εργαζόμενους.

Η OMIΛΙΑ CEO κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ METOXΩΝ, 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σας καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου, μετά τον κ.Πρόεδρο, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς.

Όπως προβλέπεται, θα σας παρουσιάσω τα βασικά πεπραγμένα για το έτος 2018, ενώ θα αναφερθώ συνοπτικά στους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας για το επόμενο διάστημα.

Πεποίθησή μας είναι ότι η σταθεροποίηση του οικονομικού κλίματος συνιστά ευκαιρία για την ελληνική οικονομία, ώστε να αξιοποιήσει τις συνθήκες και να ανακάμψει μετά την πολυετή ύφεση.

Οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης προέβησαν σε αναβαθμίσεις της αξιολόγησης της χώρας κατά τη διάρκεια του 2018 και εντός του 2019 από τη βαθμίδα Β προς τη βαθμίδα ΒΒ-, ενώ θεωρούμε ότι η θετική δυναμική της οικονομίας σύντομα θα αποτυπωθεί στην αξιολόγηση της χώρας με περαιτέρω αναβαθμίσεις.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας μας, σε συνδυασμό με την άνοδο του ΑΕΠ και την επιτυχή ολοκλήρωση των stress tests από τις ελληνικές τράπεζες, ήταν οι βασικοί σταθμοί του 2018 για την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές τράπεζες.

Μιλώντας για τις τράπεζες, το 2018 ήταν έτος σημαντικών εποπτικών εξελίξεων για τον τραπεζικό κλάδο και την Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9 είχε συνολική επίπτωση ύψους €2,0 δισ. στα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ εξίσου σημαντικές προσαρμογές έλαβαν χώρα συνολικά στο ελληνικό πιστωτικό σύστημα.

Σε σχέση με τη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση, οι τράπεζες είναι στο σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων τους.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων του 2018 έθεσαν τέλος σε μια αβεβαιότητα αρκετών μηνών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Οι χορηγήσεις των ελληνικών τραπεζών προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα σημείωσαν υποχώρηση κατά 1%, ενώ οι καταθέσεις ενισχύθηκαν ετησίως κατά 10%. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 95% από 111% στο τέλος του 2017.

Επίσης, το 2018 μειώθηκε σημαντικά η έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε χρηματοδότηση μέσω Ευρωσυστήματος από €34 δισ. το 2017 στα €11 δισ. Η αποκλιμάκωση συνεχίζεται και το 2019, με το ELΑ να έχει μηδενισθεί και την αναχρηματοδότηση μέσω ΕΚΤ να έχει μειωθεί.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Στο σημείο αυτό θα περάσω σε μια σύντομη παράθεση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων της Τράπεζας Πειραιώς για το 2018.

Θα ξεκινήσω από το ενεργητικό που στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 διαμορφώθηκε σε €62 δισ. από €67 δισ. στο τέλος του 2017.

Οι καταθέσεις πελατών του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε €45 δισ. τον Δεκέμβριο 2018 από €43 δισ. τον Δεκέμβριο 2017, σημειώνοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση, παρά την πώληση των θυγατρικών σε Σερβία, Ρουμανία, Αλβανία και Βουλγαρία, οι οποίες συνολικά διέθεταν καταθέσεις άνω των €2,5 δισ.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε στο τέλος του Δεκεμβρίου 2018 στα €3 δισ. από €10 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA εξαλείφθηκε από τα μέσα Ιουλίου 2018, από €6 δισ. στο τέλος του 2017.

Τα δάνεια προ προβλέψεων του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 διαμορφώθηκαν σε €53 δισ. από €60 δισ. στο τέλος του 2017, ενώ μετά από προβλέψεις το υπόλοιπο στο τέλος του 2018 διαμορφώθηκε σε €40 δισ. από €45 δισ. το 2017. Ανά πελατειακή κατηγορία, το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου αντιπροσωπεύει το 64% του συνόλου και τα δάνεια προς ιδιώτες το 36%.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώθηκε στο 85% στο τέλος του 2018 από 103% το 2017.

Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, τα δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν σε €17 δισ. σε σχέση με €21 δισ. στο τέλος του 2017. Αντίστοιχα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν σε €27 δισ. σε σχέση με €33 δισ. το 2017. Να σημειωθεί ότι οι στόχοι για μείωση των υπολοίπων NPLs και NPEs  σε επίπεδο μητρικής που έχει υποβάλει η Τράπεζα Πειραιώς προς τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SSM) επιτεύχθηκαν το 2018.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στα €7,5 δισ. στα τέλη του 2018. O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κοινών μετοχών κατηγορίας διαμορφώθηκε στο 14,0% στο τέλος του 2018, προσαρμοσμένος για τη μείωση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού λόγω αποεπενδύσεων των θυγατρικών στην Αλβανία και τη Βουλγαρία, υπερκαλύπτοντας τη συνολική κεφαλαιακή απαίτηση για την Τράπεζα με βάση τη διαδικασία SREP που ήταν στο 13,625% για το 2018.

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσω με μια σύντομη αναφορά στα αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου για το 2018.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €1.410 εκατ. το 2018 μειωμένα κατά 14% σε ετήσια βάση κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης από την πρώτη εφαρμογή του IFRS9. Από τα μέσα του 2018, η τάση στα καθαρά έντοκα έσοδα σταθεροποιήθηκε και τα στοιχεία του 2019 καταδεικνύουν και βελτίωση.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αντιθέτως ανήλθαν στα €339 εκατ. αυξημένα κατά 2% ετησίως.

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε €1,9 δισ., ενώ τα λειτουργικά έξοδα σε €1,2 δισ. το 2018, ή €1,0 δισ. χωρίς έκτακτες δαπάνες, επίπεδο το οποίο σε συγκρίσιμη βάση μεταφράζεται σε μείωση κατά 8% ετησίως.

Ως συνέπεια της εξέλιξης των λειτουργικών εσόδων και εξόδων, στα οποία μόλις αναφέρθηκα, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν σε €851 εκατ. το 2018. Μετά από την αφαίρεση των προβλέψεων, ο Όμιλος σημείωσε κέρδη προ φόρων €80 εκατ. το 2018 έναντι ζημίας €1,2 δισ. το 2017, γεγονός που τεκμηριώνει ότι η πορεία αποκατάστασης της κερδοφορίας εξελίσσεται ομαλά.

Κλείνοντας τον χρηματοοικονομικό απολογισμό του Ομίλου για το 2018, να αναφέρω πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποεπένδυσής μας από τις διεθνείς δραστηριότητες, με την τελευταία να λαμβάνει χώρα τον Ιούνιο του 2019 με την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής στη Βουλγαρία.

Κυρίες και κύριοι,

Η Τράπεζα συνέχισε να κινείται με όλες τις δυνάμεις της και το 2018, αναλαμβάνοντας δράσεις προς όφελος:

  • των περίπου 30 χιλιάδων μετόχων μας,
  • των 5 εκατ. πελατών μας και
  • των περίπου 12 χιλ. εργαζομένων μας

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες για ανάκαμψη.

Οι κύριοι στόχοι για το 2019 είναι:

α) η ενίσχυση των πηγών εσόδων και η λειτουργική αποτελεσματικότητα για τη δημιουργία διατηρήσιμης κερδοφορίας,

β) η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού μέσω της συνεπούς εκτέλεσης του πλάνου μείωσης των NPE με ορίζοντα το 2021,

γ)  η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, και

δ)  η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η Τράπεζα Πειραιώς, εκτός των πωλήσεων  προβληματικών δανείων που ολοκλήρωσε με επιτυχία εντός του 2018, τον Ιούνιο του 2019 ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση μίας ακόμα πώλησης χαρτοφυλακίου προβληματικών επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πιστωτικής απαίτησης €0,5 δισ. Η εν λόγω συναλλαγή, καθώς και αυτές που έλαβαν χώρα εντός του 2018, μείωσε τα προβληματικά μας δάνεια κατά €2,5 δισ. και είχε θετικό αποτέλεσμα στα κεφάλαια της Τράπεζας.

Καθώς όμως οι εξελίξεις τρέχουν, και είμαστε ήδη στον Ιούνιο του 2019, αξίζει να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα.

Στις 3 Ιουνίου η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Intrum για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Πειραιώς / Real Estate Owned Assets, μέσω της ίδρυσης ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, €27δισ. υφιστάμενων NPE της Τράπεζας Πειραιώς, μαζί με νέα ΝPE που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα από τρίτες πηγές. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10 έτη, ενώ η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε €410 εκατ. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum στοχεύουν να ολοκληρώσουν τη Συναλλαγή την 1η Οκτωβρίου 2019.

Η στρατηγική συνεργασία με την Intrum αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στη στρατηγική για τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού. Η κοινοπραξία με την Intrum θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά μας στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού μας.

Επίσης, στις 19 Ιουνίου 2019 η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €400 εκατ., δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα πέντε έτη, στη διεθνή αγορά κεφαλαίων, ενισχύοντας το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 90μβ. Το συνολικό βιβλίο προσφορών διαμορφώθηκε σε περίπου €850 εκατ., ενώ περισσότεροι από 135 θεσμικοί επενδυτές από περισσότερες των 20 χωρών συμμετείχαν στη συναλλαγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα από το 2008. Το υψηλό επίπεδο της ζήτησης από τους επενδυτές συνιστά έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης για τη συνολική πρόοδο που έχουμε σημειώσει στην Τράπεζα Πειραιώς.

Στο πλαίσιο αυτό θα κινηθούμε, παράλληλα με τις κεντρικές μας προτεραιότητες για βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων, ενίσχυση της παρακολούθησης κινδύνων και ελέγχων και υιοθέτηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι προκλήσεις είναι πολλές, οι στόχοι μας φιλόδοξοι αλλά επιτεύξιμοι.

Εργαζόμαστε σκληρά για να τους επιτύχουμε, και σε αυτό το σημείο, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο των στελεχών της Τράπεζας για την αφοσίωση και την προσφορά τους και βέβαια τους μετόχους και τους πελάτες μας για τη διαχρονική τους στήριξη και εμπιστοσύνη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της τράπεζας Γιώργος Χαντζηνικολάου, σημείωσε ότι η γενική συνέλευση πραγματοποιείται  σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων για τη χώρα, αλλά και την Τράπεζα Πειραιώς.

«Η εμπιστοσύνη επιστρέφει σταδιακά στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, γεγονός που αποδεικνύεται από την επιστροφή των καταθέσεων, τον μηδενισμό του ELA και την επιστροφή στις αγορές», τόνισε ο κ. Χαντζηνικολάου.

Σημείωσε ωστόσο ότι  «παραμένει σημαντική πρόκληση η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με το 2018 να έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες που διευκολύνθηκαν από τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου».

«Το 2018, η Τράπεζα Πειραιώς επέστρεψε στην κερδοφορία, ενώ στα μέσα Ιουλίου επέστρεψε και στις χρηματαγορές με την έκδοση ομολόγου Tier IΙ, ανοίγοντας για ολόκληρο τον κλάδο τον δρόμο της επιστροφής στις αγορές», σημείωσε ο πρόεδρος.