Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη μετά φόρων 14,9 εκατ. στο α’ τρίμηνο

Κέρδοi πριν από τις προβλέψεις  €35,9 εκατ. και κέρδος μετά την φορολογία €14,9 εκατ. ανακοίνωσε για το α’ τρίμηνο η Ελληνική Τράπεζα.

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη 1η τριμηνία του 2019 ανήλθαν στα €177,2 εκατ..

Ο δείκτης εσόδων και εξόδων βελτιώθηκε στο 63,9%, σε σύγκριση με 64,1% την 4η τριμηνία του 2018.
Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 536%.

Η τράπεζα σημειώνει πως διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Κύπρο, με μερίδια αγοράς καταθέσεων και χορηγήσεων από νοικοκυριά στο 38,9% και 29,7%αντίστοιχα

Όπως δήλωσε ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της τράπεζας Ιωάννης Μάτσης, «συγκρίνοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της 1ηςτριμηνίας του 2019 με τα αντίστοιχα του περασμένου έτους είναι ξεκάθαρο ότι η διευρυμένη πλέον Ελληνική Τράπεζα έχει πολύ καλύτερη απόδοση.  Είμαστε ενθουσιασμένοι καθώς συνεχίζουμε στη βάση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Ο συνολικός νέος δανεισμός που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 1ης τριμηνίας του 2019 έφτασε στα€177,2 εκατ., ξεπερνώντας το αντίστοιχο ποσό της 1ης τριμηνίας του 2018. Ταυτόχρονα, επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων του ισολογισμού μας βελτιώνοντας την έκθεση μας σε ΜΕΧ. Η επένδυσή μας στην APS, για την ανεξάρτητη διαχείριση των δανείων, αποδίδει καρπούς. Όσον αφορά τη διαδικασία ενσωμάτωσης  των συστημάτων, βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και είμαι σίγουρος ότι θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, πριν από το τέλος του έτους».