Εθνική Τράπεζα: Πώληση της θυγατρικής της στη Ρουμανία

Σύμβαση με την Export-Import Bank of Romania (EximBank) για την πώληση του 99,28% της θυγατρικής της στη Ρουμανία, Banca Romaneasca, υπέγραψε η Εθνική Τράπεζα.

H Συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 26 μονάδες βάσης και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου €314 εκ., αφού ληφθεί υπόψη και η αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού (επίδραση στη ρευστότητα και το δείκτη CET 1 της 31.03.2019).

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας και της Ρουμάνικης Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σημειώνεται ότι η Credit Suisse International ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Fillip & Company ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.