Εθνική Τράπεζα: Παραιτήθηκαν 4 μέλη από το Δ.Σ.

Την παραίτηση τριών μη εκτελεστικών και ενός εκτελεστικού μέλους του διοικητικού της συμβουλίου, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΤΧΣ για την ενδυνάμωση της δομής εταιρικής διακυβέρνησης του ΔΣ.

Σε συνέχεια της προηγούμενης από 28 Ιουνίου 2019 ανακοίνωσής της, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η ‘Τράπεζα’) ανακοινώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες στρατηγικές επιδιώξεις όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην επενδυτική κοινότητα κατά την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με επενδυτές την 16η Μαΐου 2019, η Τράπεζα εργάζεται από κοινού με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το ‘ΤΧΣ’) για την εξέταση και περαιτέρω ενδυνάμωση της δομής εταιρικής διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πλέον των ανωτέρω, η Τράπεζα ενημερώνει επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώθηκε η παραίτηση τριών μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. – της κας Eva Cederbalk, του κ. Χάρη Μάκκα και του κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη.

Περαιτέρω, ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, όπως ήταν προγραμματισμένο, δεν θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ως εκτελεστικό μέλος, παραμένοντας Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας και Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου, με τα ίδια καθήκοντα.

Η Τράπεζα ευχαριστεί θερμά τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την σημαντική τους προσφορά στις εργασίες της Τράπεζας.

Ως μέρος του συνολικού σχεδίου της Τράπεζας για την περαιτέρω ενδυνάμωση της δομής εταιρικής διακυβέρνησης, η Τράπεζα σκοπεύει να προτείνει νέα μέλη Δ.Σ. στην ερχόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τόσο για την αντικατάσταση των μελών που αποχωρούν όσο και για την περαιτέρω προσθήκη μελών στο Δ.Σ.

Γενική Συνέλευση στις 31/7

Η τράπεζα ανακοινώνει, επίσης, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας, που θα λάβει χώρα την 31 η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρεταννία”, θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, την εκλογή τεσσάρων νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση τεσσάρων παραιτηθέντων μελών και αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα (11) σε δεκατρία (13), σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας.